Gothenburg Horse Show

Gothenburg Horse Show är en av världens tre största inomhustävlingar i ridsport och är ett evenemang som återkommer årligen. Sedan starten våren 1977 har över 2,5 miljoner hästälskare besökt evenemanget.

För fjärde året sköter Svensk Växtmiljö växt- och blomsterarrangemangen. Totalt handlar det om 11500 snittblommor och 1700 gröna växter (bl.a. 400 Ormbunkar) som ska beskäras och planteras.

Arbetet påbörjas redan veckan innan tävlingsstart och sysselsätter 15-20 personer under 10 dagar.
Bland annat 3 Florister.

Vi uppgraderar vår miljöcertifiering.

Den 29:e november blev vi omcertifierade av certifikat enligt SS-EN ISO 14001:2004 samt en uppgradering till SS-EN ISO 14001:2015.