Vi uppgraderar vår miljöcertifiering.

Den 29:e november blev vi omcertifierade av certifikat enligt SS-EN ISO 14001:2004 samt en uppgradering till SS-EN ISO 14001:2015.